3cx چیست و چه مزیتی را در اختیار ما قرار می دهد؟

3cx چیست و چه مزیتی را در اختیار ما قرار می دهد؟

در سال های اخیر تکنولوژی مربوط به برقراری تماس های تلفنی پیشرفت های بسیاری داشته که یکی از شگفت انگیز ترین آنها را می توانیم به 3cx اختصاص دهیم. بارها برای بسیاری از ما این مشکل پیش آمده است که به دنبال کاری هستیم و در فضای مختلفی همانند وب و یا ایمیل خود راه […]