sip phone چه کاربردهایی در زندگی روزمره ما دارد؟

sip phone چه کاربردهایی در زندگی روزمره ما دارد؟

یکی از سیستم های جدیدی که می تواند تحولی مهم را در زندگی امروز و در عصر ارتباطات ایجاد کند، سیستم مخابراتی sip phone می باشد. این سرویس در مخابرات ارائه می شود. خط تلفنی ایجاد شده که با کمک آن می توانند از طریق خطوط ADSL خدمتی را ارائه دهند. این خط تلفنی که […]