رونق کسب و کار در تهران با تلفن ثابت

رونق کسب و کار در تهران با تلفن ثابت

یکی از قدیمی ترین پل های ارتباطی خط تلفن ثابت در تهران است. در حدود صد سال گذشته خط تلفن ثابت در تهران تنها راه ارتباط گرفتن بود که کم کم فراگیر شد و تجارتخانه ها و کسب و کارها خود را مجهز به یک خط تلفن ثابت در تهران می نمودند. در دنیای امروز […]