هوش مصنوعی و حذف صداهای مزاحم در محیط

هوش مصنوعی و حذف صداهای مزاحم در محیط

یکی از بهترین کاربردهای هوش مصنوعی را می توان به کمک آن برای حذف نمودن انواع سرو صدای مزاحم در محیط نسبت داد. در حقیقت ابداع کننده این روش مایکروسافت می باشد که با کمک این فناوری مشکلات رایج موجود را حل نمود. متأسفانه در دنیای امروز یک نوع جبهه ای برای استفاده از هوش […]