مزیت های استفاده از ویپ VoIP

مزیت های استفاده از ویپ VoIP

ویپ VoIP که به صدا روی آی پی یا تلفن اینترنتی هم مشهور است، در اصل یک سیستم تلفنی مدرن است که این امکان را در اختیار شما قرار می دهد که در بستر اینترنت و یا روی شبکه های محلی (LAN) تماس های تلفنی با کیفیت برقرار کنید. ویپ VoIP تکنولوژی ویپ VoIP از […]