آسیاتل ؛ خدمتی جدید در تلفن ثابت آسیاتک

آسیاتل ؛ خدمتی جدید در تلفن ثابت آسیاتک

یکی از سرویس های بسیار خوبی که برای تلفن ثابت از سوی آسیاتک ارائه شده، در رابطه با آسیاتل است. آسیاتک سیستم جدیدی را راه اندازی نمود تا بتوانید از تلفن های ثابت هم با تغییر مکان استفاده کنید. در این سرویس شما این امکان را دارید که حتی از اینترنت پرسرعت تلفن ثابت خود […]