FreePBX و شخصی سازی ویپ

FreePBX و شخصی سازی ویپ

از بین نرم افزارهایی که وجود دارند یکی از بهترین آنها که ویپ را برای شما شخصی سازی می کند FreePBX خواهد بود. نرم افزارهای زیادی در بازار می‌بینید که هریک برای کار خاصی طراحی شده اند. اما در واقع می توان به این موضوع توجه داشت که نمونه ای از تخصصی ترین آنها با […]