VoIP چه تغییراتی را بر روی سیستم تلفن ایجاد می کند؟!

VoIP چه تغییراتی را بر روی سیستم تلفن ایجاد می کند؟!

VoIP سیستمی کاملا متفاوت با سیستم قدیمی تلفن می باشد که این اجازه را به فرد می دهد تا هر تغییری را به صورت غیر حضوری و از راه دور انجام دهند. با این وجود اگر مشکلی به وجود آمده باید در سریع ترین زمان قابل حل خواهد بود، علاوه بر آن در هزینه رفت […]