IP Phone چیست و چه کارایی دارد؟

IP Phone چیست و چه کارایی دارد؟

در واقع با توجه به خصوصیاتی که از سیستم تلفنی ویپ گفته شد، یکی از تجهیزات لازم برای این برقراری IP Phone است. برای خرید این تلفن هزینه نسبتاً مناسبی در نظر گرفته شده اما با وجود آن به راحتی از هزینه استخدام یک تا چند کارمند خلاص می شوید. کمی فکر کنید، آیا یک […]