HD Voice ؛ صدای طبیعی را به گوش شما می رساند!

HD Voice ؛ صدای طبیعی را به گوش شما می رساند!

مکالمات صوتی به صورت ثانیه ای در حال اجرا هستند، این مکالمات ضبط می شوند. اما کیفیت صدای ضبط شده با HD Voice همانند صدای یک فرد به صورت طبیعی خواهد بود. کارایی اصلی HD Voice HD Voice  این توانایی را دارد که هر نوع انتقال را در رابطه با فرکانس یک انسان به صورت […]