Voip gateways چیست و چه کارایی دارد؟

Voip gateways چیست و چه کارایی دارد؟

برای آنکه بتوان ارتباط کارایی جهت تماس های ویپ برقرار نمود نیاز است تا از Voip gateways کمک گرفته شود، بدون آنها این تسهیل ارتباط امکان پذیر نخواهد بود. در هر شهری یک شبکه ارتباط قوی از نوع مخابرات وجود دارد. این شبکه گسترده می تواند ارتباطات تلفنی بین شهرها و علاوه بر آن امنیت […]